314163779372527

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek


Az adatkezelés megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyek a következők: - az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel, - az adatkezelés célja az érintett számára ismert, - a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, - az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, - az adatok nem kerülnek ki a kezelésünkből, - az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatjuk. Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem szükséges adatvédelmi nyilvántartásba venni a Hatóságnak arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfél-kapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

Milyen információkat gyűjtünk a weboldalunkon keresztül?

Amikor megküldi ajánlatkérését, felveszi velünk a kapcsolatot.

Továbbá használunk Cookie-kat az oldalainkon, hogy feltérképezhessük az egyes oldalaink látogatottságát és a felhasználóink viselkedését. Ön azonban névtelenül, is meglátogathatja oldalainkat.

Mire használjuk az információt?

Az összegyűjtött információt a következő céllal használjuk fel:

  • Pontos árajánlat megküldése a kért szolgáltatásra vonatkozólag! 

Semmi mással kapcsolatban nem keressük fel, csak amire Ön utasít minket.

Átadunk-e bármilyen információt külső feleknek?

Mi nem árulunk, kereskedünk, illetve semmilyen egyéb más módon nem adjuk át az Ön személyes adatait külső felek részére. Ez nem vonatkozik az olyan megbízható harmadik felekre, akik segítenek nekünk a weboldal üzemeltetésében, üzletmenetünkben, illetve az Ön kiszolgálásában egészen addig, amíg ezek a felek maradéktalanul betartják azt az előírást, hogy ezeket az információkat bizalmasan kezeljék. 

Tiszteletben tartjuk jogait! - GDPR nyilatkozat

Honlapunk használatával vagy kapcsolatfelvétel során Ön hozzájárul az adatvédelmi irányelveinkhez. Azonban a jogában áll az általunk tárolt adatokat ellenőrizni, így ha módosítani vagy törölni szeretné az adatait, akkor:

  • iratkozzon le a leveleink fogadásáról a levél leiratkozásra kattintva, amit minden egyes kiküldött levél lábjegyzetében talál meg

Amennyiben többet szeretne megtudni jogairól, a személyes adatok felhasználásának JOGALAPjáról, annak hatályáról, tárolási idejéről, és más fontos információkról, úgy kérjük olvassa el GDPR nyilatkozatunkat!

Adatkezelés

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek a megadása önkéntes. A hozzájárulás visszavonására bármikor indokolás nélkül, az adatkezelőnél, van lehetőség. Adatokat az adatkezelő a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

A megadott személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói, továbbá megbízott teljesítési segédei ismerhetik meg.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ön kérheti a személyes adatainak a helyesbítését, valamint a jogszabályban meghatározott esetekben azok törlését, adatai kezelésének a korlátozását, illetve Önt élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Ön jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzési céllal történő kezelése ellen.

Ön a személyes adatainak a kezelésével kapcsolatos, a fenti jogain alapuló kérelmeit, tiltakozását az adatkezelő elérhetőségek bármelyikén bejelentheti. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Az intézkedés és tájékoztatás az Ön részére díjmentes, kivéve, ha a kérelem túlzó jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendezni, vagy az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: 06 1 391 1400

Telefax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni.