314163779372527

Gép Biztosítás

Gép-, gépi berendezés és készülékbiztosítás


A biztosított vagyontárgyakra, fedezetet nyújt a gép-, gépi berendezés és készülékbiztosítás. 


Mire nyújt fedezetet?

ELŐRE NEM LÁTHATÓ ESEMÉNY KÖVETKEZTÉBEN HIRTELEN FELLÉPŐ SÉRÜLÉS, MEGSEMMISÜLÉS :

 • a kezelő hibája, ügyetlensége, gondatlansága vagy rosszindulatú rongálása
 •  külső események mechanikus hatásai
 • elektromos energia közvetlen hatásai
 • tervezési, számítási, öntési, anyag- és gyártási hiba
 • centrifugális erő következtében való szétrepedés
 •  gőzkazánokban és -berendezésekben fellépő vízhiány
 • vakum robbanás vagy vákuum egyéb hatásai
 •  túlnyomás, kivéve a robbanást (ha a veszélyek tűzbiztosítással lefedhetők)
 • mérő-, szabályozó- és biztonsági berendezések meghibásodása
 • vihar, fagy és jégzajlás közvetlen hatásai


GENELEKTRONIK, GÉPÉSZ PLUSZ ESETÉN A FENTIEKEN KÍVÜL: + 

 • tűz, villámcsapás, robbanás
 • betöréses lopás és lopás 
 • víz, nedvesség vagy folyadék minden fajtája
 • földcsuszamlás, talajsüllyedés, kő- és sziklaomlás, fagy 
 • jégverés, árvíz, lavina, hónyomás, vihar, árhullám


Mi az ami nem biztosított esemény?

 • A biztosítás megkötésekor már meglévő hibák 
 • A karbantartás elmulasztása miatt keletkező hibák 
 • A szerződő vagy az üzem menetéért felelős vezető szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekedeteire vagy mulasztásaira vezethetők vissza 
 • A bizonyíthatóan tartós vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses hatások közvetlen következményei 
 • Öregedési, ill. anyagfáradási jelenségek vagy korrózió, rozsda... 
 • Zavargás, sztrájk, nukleáris energia 
 • Földrengés 
 • Normál időjárási hatások 
 • Esztétikai hibának számító sérülés, pl. karcolódás 

Ajánlatkérés

Kizárólag az általad kért ajánlattal kapcsolatban használjuk fel adataidat

* Hozzájárulok ahhoz, hogy a (Szántó Consulting Kft. székhelye: 1044 Budapest, Izzó u. 6.) adatkezelő az általam megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám továbbá biztosítási szükségleteim, vonatkozó információk) közvetlen üzletszerzési célból, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. Ezáltal hozzájárulok, hogy az adatkezelő részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen. Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg.

Kívülről érkező veszélyek:

 • nedvesség, korrózió, fagyás
 • vihar, jég
 • tűz, közvetlen robbanás
 • víz
 • gondatlanság, kezelési hiba
 • indirekt villámi
 • betörés, lopás
 • túlfeszültség indukció
 • összeroppanás
 • vandalizmus

Belülről ható veszélyek


 • tervezési hiba
 • mérőszabályozó berendezés hiba
 • biztonsági berendezés hiba
 • anyag, gyártási hibaBiztosítási események lehetnek:

Fa aprítógép leégés 208 milliós kár Mechanikusan ható erő:


 • törik
 • deformálódik vagy 
 • egyéb anyagszerkezeti elváltozás miatt rongálódik és emiatt részbeni vagy teljes használhatatlanság következik be 


Emberi veszélyforrások


 • kezelési hiba
 • ügyetlenség
 • gondatlanság: leejtik, leverik, folyadékkal károsítják a berendezést stb.... 
 • Rosszindulatú rongálás, szabotázs... 

További események:

 • Összeroppanás vagy más vákuumhatások 
 • víz- és nedvesség minden fajtája (áztatóhatásból adódó meghibásodás) 
 • villámcsapás (romboló, roncsoló formája) 
 • légköri elektromosság közvetett hatásai (indirekt villámcsapás) 
 • perzselődés- és hőhatás, füst, korom hatása (külső hatásra keletkeztek)